No More No Less

27/01/2017 — 18/02/2017

About

Installation Views

Golsa

Rod Bianco har gleden av å presentere Bertil Gregings første utstilling i galleriet. Greging har markert seg som en betydelig billedkunster både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. Hos Rod Bianco vil kunstneren vise nye malerier og collager. Typisk for Greging er vekslingen mellom det rampete og ekspressive på den ene siden, og det formale og minimalistiske på den andre. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske og konseptuelle. Greging er en kunstner som dyrker kaos. På samme tid er det tydelig gjennom arbeidene at det er en underliggende målsetning å skape orden i kaoset på atelieret og i billedrommet. De ekspressive collagene er satt opp mot ‘hard edge’-malerier. Det ukontrollerte møter det kontrollerte.

Bertil Greging driver en aktiv dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter ulike stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst. Han bruker både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om kunstnerrollen. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og nakenhet. Det som vet første øyekast virker humoristisk og banalt, viser seg ved nærmere undersøkelse å være hudløst og følsomt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Gregins blikk for balanse og komposisjon er drivkraften. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Gallerirommet blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en romlig helhet.

Inquire about available works from the exhibition No More No Less

We will process the personal data you have supplied in accordance with our privacy policy. You can unsubscribe at any time by clicking the link in any emails.

Installation Views

Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa
Golsa