Golsa
Golsa Logo

Installations

Text

Text in Norwegian. For more info in English please get in touch with us
I utstillingen Hverdagskost presenterer Galleri Golsa for første gang de to norske kunstnerne Urd J. Pedersen og Audar Kantun.
Både Urd og Audar arbeider innenfor et figurativt formspråk, ofte med klare farger og former som fyller lerretet. Hos begge kommer en tydelig energi til uttrykk gjennom penselstrøkene. Noen ganger dirrer det, andre ganger slår det hardt mot deg. Selv om energien tar form i mange ulike følelser, har den allikevel nesten alltid noe positivt over seg. Dette gode kommer kanskje fra at begge behandler maleriet ikke som en flate, men et åpent rom hvor uventede ting kan skje. Uansett hvor vi ser i utstillingen, er det humor som tas på alvor, og alvor som tolkes med humor. Hverdagen sniker seg på ulike måter inn i kunsten, og det oppleves som ærlig og åpent.
«Noen ganger må jeg si ting flere ganger for at folk skal oppfatte det» sier Urd. Serier og repetisjon er en viktig del av arbeidet hennes. Ord gjentas, settes sammen eller stilles opp mot hverandre. I denne gjentagelsen av det samme, oppstår det noe nytt. Det samme ordet settes inn i ny kontekst, mot nye farger eller andre former. Det samme skjer når motsetninger plasseres side om side. Hvor kommer dette nye fra? Kanskje fra lerretene, eller tomrommet på veggen mellom to malerier?
I verkene til Audar står narrativet sentralt. Motivene viser oss ofte dekadente skikkelser, med noe dyrisk over seg. På en lystig og energisk måte skaper han absurde situasjoner, utspilt av mennesker som tilsynelatende ikke klarer å begrense seg. Vi blir vitne til et slags moralsk forfall som eksisterer utenfor tid, men innenfor veldig spesifikke rom. Det kan oppleves som om fortellingene foregår i egne små bobler, som svever i luften urørt av krefter utenfra.
Tekst av Nora Fremmerlid

Works