bertil greging

no more no less

NO: Rod Bianco har gleden av å presentere Bertil Gregings første utstilling i galleriet. Greging har markert seg som en betydelig billedkunster både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. Hos Rod Bianco vil kunstneren vise nye malerier og collager. Typisk for Greging er vekslingen mellom det rampete og ekspressive på den ene siden, og det formale og minimalistiske på den andre. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske og konseptuelle. Greging er en kunstner som dyrker kaos. På samme tid er det tydelig gjennom arbeidene at det er en underliggende målsetning å skape orden i kaoset på atelieret og i billedrommet. De ekspressive collagene er satt opp mot ‘hard edge’-malerier. Det ukontrollerte møter det kontrollerte.

Bertil Greging driver en aktiv dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter ulike stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst. Han bruker både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om kunstnerrollen. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og nakenhet. Det som vet første øyekast virker humoristisk og banalt, viser seg ved nærmere undersøkelse å være hudløst og følsomt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Gregins blikk for balanse og komposisjon er drivkraften. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Gallerirommet blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en romlig helhet.  

 • Typically for Bertil Greging works, is the exchange between the mischievous and the expressive on one hand, and the formal and minimalistic on the other. The artist allows different visual expressions and seem comfortable in different artistic directions; such as abstract, figurative and expressionistic and conceptual. Greging is an artist who grows chaos, both in his studio and in the imagery, but at the same time, it is clear through his works, that there is a wish to create an underlying order in this chaos. The expressive collages are places on “hard edge”-paintings, where the uncontrolled meets the controlled.

  Greging works within a direct line of art history, the exhibition room and his own personal history. The humorous is present, but also traces of vulnerability and simplicity. At first, it may seem that the artworks have a factor of banality around them, but when looking at them more closely it gives an impression of being sensitive. By constantly balancing on the edge of different directions and combinations, Greging creates artworks that engage and challenge the viewer.

  A selection of his lasted exhibitions include: No More No Less, Rod Bianco, 2017. In 2015 he showed his works at Kunstnerforbundet and Tegnerforbundet (Oslo). Prisme: Tegning fra 1990-2012, Museum of Contemporary Art, the National Museum, Oslo, 2012. Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, 2008. Greging has his education from Westerdahl Reklameskole (1973-1976, Oslo) and from Einar Granum Kunstskole (1976-1977, Oslo).

  Collections such as the National Museum in Oslo, Norsk Kulturråd, Malmö Konstmuseum and Det norske Storting Statoil has bought Gregings work. 

NO: Rod Bianco har gleden av å presentere Bertil Gregings første utstilling i galleriet. Greging har markert seg som en betydelig billedkunster både gjennom maleri, tegning, collage og installasjon. Hos Rod Bianco vil kunstneren vise nye malerier og collager. Typisk for Greging er vekslingen mellom det rampete og ekspressive på den ene siden, og det formale og minimalistiske på den andre. Han tillater ulike stiluttrykk og virker like komfortabel innenfor det abstrakte, figurative, ekspresjonistiske og konseptuelle. Greging er en kunstner som dyrker kaos. På samme tid er det tydelig gjennom arbeidene at det er en underliggende målsetning å skape orden i kaoset på atelieret og i billedrommet. De ekspressive collagene er satt opp mot ‘hard edge’-malerier. Det ukontrollerte møter det kontrollerte.

Bertil Greging driver en aktiv dialog med kunsthistorien, utstillingsrommet og sin egen personlige historie. Han benytter ulike stilsitater, vrir på kjente ord og utsagn og plasserer seg selv inn i en større historisk kontekst. Han bruker både eget navn og portrett til å sirkle inn en historie om kunstnerrollen. Det vittige er åpenbart tilstede, men også spor av sårbarhet og nakenhet. Det som vet første øyekast virker humoristisk og banalt, viser seg ved nærmere undersøkelse å være hudløst og følsomt. Hvordan navigere i kunsten og hvordan navigere i verden henger sammen.

Verkene komponeres inn i utstillingsrommet sammenlignbart med det å arbeide på et utvidet lerret. Gregins blikk for balanse og komposisjon er drivkraften. Hvordan fylle lerretet eller arket, hvordan fylle utstillingsrommet? Gallerirommet blir et kunstverk der de mange individuelle delene danner en romlig helhet.  

 • Typically for Bertil Greging works, is the exchange between the mischievous and the expressive on one hand, and the formal and minimalistic on the other. The artist allows different visual expressions and seem comfortable in different artistic directions; such as abstract, figurative and expressionistic and conceptual. Greging is an artist who grows chaos, both in his studio and in the imagery, but at the same time, it is clear through his works, that there is a wish to create an underlying order in this chaos. The expressive collages are places on “hard edge”-paintings, where the uncontrolled meets the controlled.

  Greging works within a direct line of art history, the exhibition room and his own personal history. The humorous is present, but also traces of vulnerability and simplicity. At first, it may seem that the artworks have a factor of banality around them, but when looking at them more closely it gives an impression of being sensitive. By constantly balancing on the edge of different directions and combinations, Greging creates artworks that engage and challenge the viewer.

  A selection of his lasted exhibitions include: No More No Less, Rod Bianco, 2017. In 2015 he showed his works at Kunstnerforbundet and Tegnerforbundet (Oslo). Prisme: Tegning fra 1990-2012, Museum of Contemporary Art, the National Museum, Oslo, 2012. Høstutstillingen, Kunstnernes Hus, Oslo, 2008. Greging has his education from Westerdahl Reklameskole (1973-1976, Oslo) and from Einar Granum Kunstskole (1976-1977, Oslo).

  Collections such as the National Museum in Oslo, Norsk Kulturråd, Malmö Konstmuseum and Det norske Storting Statoil has bought Gregings work. 

×